Etiket arşivi: tahsin ÅŸahinkaya

Devrimci Sol Ana Davası sanıkları da cunta davasına müdahil oluyor

 

 

Ä°STANBUL ( ) AÄžIR CEZA MAHKEMESÄ° KANALIYLA
ANKARA ( 12 ) AÄžIR CEZA MAHKEMESÄ° BAÅžKANLIÄžINA
DOSYA NO:2012/3 Esas.

MÃœDAHÄ°LLÄ°K
TALEBÄ°NDE BULUNAN:

ADRES :

TC NO. :

DAVACI : K.H.

SANIKLAR : 1-AHMET KENAN EVREN
2-ALÄ° TAHSÄ°N ÅžAHÄ°NKAYA

SUÇ : TC Anayasasının Tamamını veya Bir Kısmını Değiştirmeye veya
Ortadan Kaldırmaya ve Anayasa ile Teşekkül Etmiş Olan TBMM’ni
Ortadan Kaldırmaya veya görevini yapmasına Engel Olmaya Cebren
Teşebbüs Etmek, insanlığa karşı suç işlemek, işkence ve işkencede
ölümlere sebebiyet vermek, yargıya müdahale etmek sureti ile ölüm
kararları verdirmek.

T.KONUSU: Davaya müdahil olarak katılmamızın ve suç duyurusu talebimizin
kabulü istemidir.

AÇIKLAMALAR:

Sanıkların öncülüğünde 45 milyon halka karşı gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 faşist darbesini takiben Devrimci Sol Ana davası kapsamında tutuklanıp İstanbul 2 Nolu sıkıyönetim Askeri Mahkemesinin 1981/654 Esas 1991/12 Karar sayılı ve Üsküdar 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 2004/393 Esas 2009/390 karar sayılı dosyalarıyla yargılandım. Ülkemizin demokrasi mücadelesine omuz veren bir yurtsever devrimci olmam nedeniyle darbe sürecinde uzun süre tutuklu kaldım. Sanıkların gerçekleştirmiş olduğu suça konu eylemler nedeniyle zarar görmüş olmam gözetilerek ve aşağıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda davaya müdahil olarak kabulümü talep ediyorum.

SİYASİ DAVALAR TIKANAN DEMOKRATİK SÜRECİN AÇILMASINA HİZMET ETMELİDİR:

Büyük siyasi davalar, geçmişte topluma dayatılmış olan kötülüklerle hesaplaşabilmenin ve uygarlaşma yönündeki engellerden kurtulabilmenin olanaklarını yaratabilen platformlardır.
Böyle davalar günü kurtarma, uluslararası güç odaklarına şirin görünme kaygısıyla, siyasi rantlara kurban edilmediği takdirde, toplum hukuk dahil her alanda ileri götürülebilir. Böyle davalara tarihte onlarca örnek verilebilir.
Emile Zola, Dreyfus davası sürecinde “itham ediyorum” adlı makalesi ile, Fransız hukuk, siyaset ve toplum yapısını sert bir şekilde eleştirmiş, bu eleştiri zemininde gelişen süreç, Fransa’da ciddi toplumsal değişme ve dönüşmelere ortam oluşturmuştur.
İkinci dünya savaşı sonrasında Nürnberg mahkemesinin uluslararası yargıçları, yargılama sürecinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan Nazilere karşı kararlı davranarak, faşizmin uluslararası planda sadece siyasi değil, hukuki olarak da mahkûmiyetini sağlamıştır.
Yunanistan 1967 yılında gerçekleştirilen askeri cunta liderlerini yargılamıştır.
Latin Amerika’da birçok ülkede gerçekleştirilen askeri darbenin, yargılamalar yolu ile hesabı sorulmuştur.
Türkiye’de 12 Eylül 1980 tarihinde, askeri darbe yapılmıştır.
Askeri darbe, 45 milyon halka karşı işlenen suç niteliğinde olup, darbeciler bugüne kadar yargılanamamış, hesaplaşma yapılamamıştır.
12 Eylül 1980 darbesi, sadece 5 generalin emir komuta zinciri içinde yaptığı bir darbeden ibaret değildir.
12 Eylül’le hesaplaşma bu beş generalden yaşayan iki generale karşı dava açılarak bitirilebilecek bir süreç olamaz.
12 Eylülle hesaplaşmayı bu iki general ile sınırlamak, Türkiye’ye dayatılan büyük kötülükle hesaplaşma fırsatını heba etmek, uygar bir gelecek kurmaktan vazgeçmek, toplumu yanıltarak geri götürmek anlamına gelecektir.
12 Eylül 1980 askeri darbesini arka planı ile birlikte algılamadan, 12 Eylül 1980 tarihine giden süreci analiz etmeden, 12 Eylül darbesi ile hesaplaşabilmek mümkün değildir.
12 Eylül 1980 darbesi, Türkiye’de gerçekleştirilen ilk darbe değildir. 12 Mart 1971 yılında gerçekleştirilen askeri darbenin eksik bıraktığı düzenlemeler, 12 Eylül cuntacıları eliyle tamamlanmış, Türkiye kalbinden hançerlenmiştir.
Emperyalizm, ülkemizde cuntacılar çatışması ve yarışması şeklinde gelişen 12 Mart 1971 darbesi ile istediği sonuçları alamamış, toplumu zaptu rapt altına alma bakımından ihtiyaç duydukları düzenlemeleri tam olarak gerçekleştirememiştir.
12 Mart 1971 darbesi, eşit, adil ve özgür toplum istemini bastırmayı hedeflemiş, idam sehpaları kurulmuş,3 devrimci idam edilmiş, onlarca katliam gerçekleştirilmiş, demokratik kitle örgütleri kapatılmıştır.
12 Mart 1971 darbesi ve ara rejim, onca zulmüne rağmen, Türkiye’de solun temsil ettiği eşit, adil ve özgür toplum istemini engelleyememiştir. 12 Mart 1971 sonrasında, demokrasi güçleri üzerindeki baskı, olanca yoğunluğu ile devam etmiştir.
12 Mart 1971 ile, 12 Eylül 1980 arasında, halka karşı uygulanan şiddet ve iftira politikası yoğunlaştırılarak sürdürülmüş, devlet tarafından korunan ve kollanan sivil faşist çeteler eli ile kanlı kırım ve katliamlar gerçekleştirilmiştir.
Öğrenci, öğretim üyesi, işçi, esnaf, binlerce insan katledilmiştir.
Sivas, Maraş, Çorum, 1 Mayıs 1977 ve 16 Mart 1980 de olduğu gibi, birçok kitlesel katliam gerçekleştirilmiş, devletin siyasi bürokratik kadrolarının büyük bir kısmı 12 Eylüle giden süreci ya bizzat oluşturmuş veya en amiyane deyimle seyirci kalmıştır.
1960 ve 1970’lerde Türkiye halkları, daha örgütlü bir toplum için, daha eşit ve özgür, daha adil ve barışçıl bir dünya için ayağa kalkmıştır. Bu süreci daha önce ve daha sonraki tarihlerde göremediğimiz örgütlü insan sayısı, sendikal mücadelenin yükselişi, dergi ve kitap sayısındaki artış ile de izlemek mümkündür.
Ancak bu toplumsal uyanış, dizginlenmemiş bir despotizm ve gerici milliyetçi söylem ile örgütlendirilmiş ölüm mangaları ile söndürülmeye çalışılmış, despotizmin yetmediği yerlerde devletin hoşgörü ve himayesi ile örgütlenen cinayet şebekeleri toplumu teslim almaya çalışmıştır.
Kasabalar, şehirler, okullar, mahalleler, fabrikalar, gerici milliyetçi güruh tarafından teslime zorlanırken, tarihinde ilk kez kendi gücüne güvenme becerisine ulaşmış olan halk, bu sürece var gücüyle direnmeye çalışmıştır.
Halkın ve devrimcilerin kendilerini olanca güçleriyle korumaya çalışması, 12 Eylül e giden yolun taşlarını döşeyen güç odakları tarafından sağ-sol çatışması diye yutturulmaya çalışılmıştır.
Gerici, sözde milliyetçi, faşist ölüm mangaları kullanılarak darbe koşulları olgunlaştırılmıştır. “Darbe koşullarının olgunlaşması için bekledik” diyen Kenan Evren’in bu sözleri, sürecin özeti gibidir.
12 Eylül 1980 darbesinden hemen sonra, başta Anayasa Mahkemesi üyeleri olmak üzere, Yargıtay, Danıştay gibi yüksek yargı organları üyeleri, temelden hukuksuz olan 12 Eylül darbesine karşı hiçbir tavır almamış, törenle darbeci generallerin önünden geçerek, onlara selam durmuş, darbecilere biat etmiştir.
Askeri darbeyi takiben, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin halk muhalefeti nedeni ile gerçekleştiremedikleri hukuki, ekonomik ve sosyal düzenlemeler, hızla gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’nin bağımsızlığından ödün üstüne ödün verilmiş, dış borçlanma çığ gibi artmış, cari açık nedeni ile ülkenin kelepçelenmesinin önü iyice açılmış, Türkiye korumasız bir Pazar olarak emperyalist yağma ve sömürüye, hiçbir dönemde olmadık bir şekilde açık hale getirilmiştir. Bu süreç, emperyalizm için bulunmaz bir nimet, Türkiye için ise daha fazla bağımlılık, yoksulluk, kimliksizlik, cahilleşme anlamına gelmiştir.
Emeğin toplumsal üretimden aldığı pay, 12 Eylül sonrasında hızla düşmeye başlamıştır. 12 Eylülle hesaplaşma söylemlerinin sıkça kullanıldığı günümüzde, emeğin örgütlenmesinin önündeki engeller ile demokratik gelişim sürecini sabote eden girişimler, artarak devam etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, 12 Eylülle hesaplaşmak her türlü demokratik örgütlülüğün önünü tıkayan engellerle hesaplaşmak anlamına da gelmektedir.
Türkiye, darbeyi takiben ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan onulmaz yaraların açıldığı yeni bir sürece girmiştir.
Devrimciler, sosyalistler ve demokrasi güçleri, hayatın her alanında cuntaya karşı mücadele ederek, direnmiştir.

Askeri darbe döneminde;
650.000 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlar ağır işkenceye maruz bırakılmıştır.
230.000 insan yargılanmış, tutuklananlara cezaevlerinde ağır işkenceler yapılmıştır. İşkence neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmiş, binlerce insan sakat kalmıştır.
7.000 kişi için ölüm cezası talep edilmiştir.
517 kişiye idam cezası verilmiştir.
50 yurtsever devrimci, hukuksuz yargılamalar neticesinde idam edilmiştir.
Askeri cunta, halka karşı olan nefretiyle 17 yaşındaki Erdal Eren adlı devrimci bir gencin, emir komuta silsilesi ile yaşının büyütülmesini gerçekleştirip, idam edilmesini sağlamıştır.
Binlerce öğretim üyesi üniversiteden atılmıştır.
Partiler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri kapatılmış, ülke yarı açık cezaevine dönüştürülmüştür.
Basına sansür uygulanmış, özgür basın kalmamıştır.
Üniversiteler bilim yapılamaz hale getirilmiştir.
Ekonomik ve demokratik haklar gasp edilmiş, işçi hakları budanmış, sendikaların mal varlığına el konulmuştur.
12 Eylül cuntasının yarattığı tahribat, cunta tarafından kontrol edilen ordu, devlet bürokrasisi, emniyet güçleri ve emir komuta zincirli askeri mahkemeler kanalı ile gerçekleştirilmiştir.
12 Eylül 1980 darbesi süreci, bu tarihten yıllarca önce başlayan ve günümüzde de bütün şiddetiyle devam eden Pentagon’a dayalı bir süreçtir.
12 Eylül darbesini alkışlayarak karşılayan büyük sermaye çevrelerinin, 12 Eylül darbesi ve rejiminin şekillenmesinde ki yeri ve rolü unutulmamalıdır. Askeri darbe öncesi büyük sermayenin beklentilerini gerçekleştirmek için uygulamaya konan ancak halk muhalefeti nedeni ile hayata geçirilmesi engellenen 24 Ocak kararları darbeyi takiben hemen uygulanmaya başlanmıştır. Dönemin büyük sermaye çevrelerinin sözcüsü Halit Narin ellerini ovuşturup pişkince sırıtarak artık bizim dönemimiz başladı diyerek sürecin karakterini özetlemiştir.
12 Eylül askeri darbesini takip eden yıllarda yapılan genel seçimler sonrası oluşturulan parlamentolar, 12 Eylül Anayasası ve rejimini değiştirmek gibi bir çabanın içerisine girmediği gibi, bu anayasa ve rejimin olanaklarından maksimum yararlanılmış, 12 Eylül rejimi bu güne kadar sürdürülmüştür. Demokrasi adına sadece seçim yapılması ile yetinilmiş, demokrasinin önündeki despotik yapılanma ve uygulamaların tasfiyesi için adım atılmamıştır. Yargılanan sanıkların darbe koşullarında yaptığı 12 Eylül Anayasası halen yürürlüktedir.
İnsanlık tarihinin en kanlı despotlarının dönem dönem seçim kazanmakla övündükleri bilinen bir gerçektir. Despotizm tarihinin en flaş isimlerinden biri olan Mussolini 4 kez, insanlık tarihinin en kara isimlerinden biri olan Hitler ise 2 seçim kazanmıştır.
Demokrasinin seçim kazanmaktan ibaret olduğunu düşünenlerin, 12 Eylül rejimi ile samimi olarak hesaplaşmaları mümkün olamaz. Unutulmamalıdır ki, darbe lideri Kenan Evren, Türkiye tarihinde hiçbir siyasetçiye nasip olmayan % 92 oy oranı ile devlet başkanı olmuştur.
Topluma dayatılan 12 Eylül despotizminin ürünü olan Anayasa oylamasında ulaşılan bu oran, Kenan Evren ve rejimine demokratik bir özellik katmamıştır.
Tarihteki hiçbir diktatör denetlenmekten hoşlanmamış, hatta dayattığı hukukun denetiminden dahi kurtulmaya çalışmıştır.
İnsanlık tarihi boyunca ekonomik, sosyal, siyasal mücadeleye paralel olarak geliştirilen hukuk normları, diktatörler tarafından sevilmemiş, diktatörler ve onların dayanmış olduğu güçler, bu hukuk normlarını işlevsiz hale getirmek için ellerinden geleni yapmışlardır.
12 Eylül darbesi, Türkiye’nin toplumsal gelişme ve değişme dinamiklerini dumura uğratmak maksadı ile gerçekleştirilmiş olup, darbe hukuku kurumlaştırılmış, despotik devlet yapısı yoğunlaştırılarak totaliter bir şekle büründürülmüştür.
Bugün; bu sürecin şekillendiricilerinden olan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya adlı darbeciler aleyhine, mahkemenizde görülmekte olan dava açılmıştır.
Ancak bu dava, dilekçemizin başında belirtildiği üzere, topluma dayatılan kötülüklerle hesaplaşmanın ve uygarlaşma yönündeki engellerden kurtulabilmenin ve demokratikleşmenin zeminini oluşturabilecek midir?
Türkiye siyasi literatürüne korkak bir tavırla “karanlık güçler, derin devlet vs.” şeklinde giren kavramların somut karşılığı, mahkemenizde görülen dava sürecinde ortaya çıkarılabilecek midir?
12 Eylülle hesaplaşma adına yapılacak yargılamanın, sadece iki cunta şefi ile sınırlandırılmasının, Türkiye demokrasisine katabileceği hiçbir şey yoktur. Hasbelkader 12 Eylül darbesinin hayatta kalan son iki şefi ölse idi, Türkiye’de 12 Eylül ile hesaplaşma bitmiş mi sayılacaktı? Böyle bir anlayış kabul edilemez.
Yaşayan darbe şefleri, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında açılan bu davaya paralel olarak sürdürülen “seçilmişler-atanmışlar” tartışması, gündem belirleyici bir hale gelmiş olup, bu tartışma siyaset ve hukuk felsefesi ışığında, Türkiye’nin sorunlarına çözüm öneremediği gibi, yeni despotik yapılanmalara zemin oluşturan yaklaşımlarla ve yeni despotik oluşumların kurumlaşmasına neden olabilecek arka planı ile oldukça tehlikelidir.
Sekülerizmi tasfiye ederek, emperyalizme bağımlılığı pekiştiren politikalar üreten ve her türlü gerici yapılanmanın önünü açan yaklaşımlardan demokratik açılım beklemek eşyanın tabiatına aykırıdır.
Kuvvetler ayrılığı ilkesini bütünüyle hayata geçirmek yerine, kuvvetler üzerindeki kontrolü pekiştirmenin adım adım koşullarını oluşturan siyasi yapılanmaların atanmışlar-seçilmişler denklemi üzerinden kullandığı ileri demokrasi söylemi, inandırıcı olmaktan uzaktır.
ABD egemenliğinde gelişen yenidünya düzeninde, büyük Ortadoğu projesi kapsamında, Türkiye için biçilen rolde 12 Eylül sadece bir ara halkadır ve günümüzde kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.
Kürt halkı üzerinde uygulanan baskı ve sindirme operasyonlarının yansıra, devrimci ve demokrat güçler üzerinde uygulanan her türlü baskı ve katliamların şiddeti 12 Eylül fiili yönetimiyle kıyaslanamayacak kadar yüksektir.
Sözde demokrasi adına 12 Eylül anayasası defalarca değiştirilirken, anayasanın temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan bütün hükümleri ısrarla korunmuştur. Sendikal haklar ve örgütlenme haklarını yok eden maddeler, örgütleri tek kişinin diktatörlüğüne mahkûm eden siyasi partiler yasası, Hitler döneminde bile rastlanmayan, yüzde on barajına dayalı dünyanın en antidemokratik seçim yasası, bilimi bilim olmaktan çıkarıp hurafelerin ve büyücülerin denetimine sokan YÖK yasası ile yargıç bağımsızlığını tamamen yok eden HSYK yasaları, ihtimamla korunmaya devam edilmiştir.
Demokrat olmanın şartı, sadece seçimle iktidara gelmek değildir. Hitler, Mussolini başta olmak üzere, dünyadaki birçok diktatör seçimle iktidara gelmiş veya yönetimleri altında birçok seçim yapmışlardır.
Sosyalizmin etkin bir güç olmadığı günümüzde, emperyalizmin büyük oranda askeri darbelere gereksinimi kalmamıştır. Kitle pasifikasyon yöntemlerini daha iyi kullanabilen, kuvvetler ayrılığını kaldırarak tekil otoriteler yaratabilen gerici sivil iktidarlar emperyalizmin tercih ettiği yeni modeldir. Bu modelde İktidarın askeri vesayeti geriletme çabaları güncel söylemin aksine ileri demokrasinin gerçekleştirildiği anlamına gelmemektedir.
Emperyalizmin artık ihtiyaç duymadığı kullanım süreci dolmuş olan darbeciler yerini göstermelik seçimle iktidara gelmiş yeni despotlara bırakmaktadırlar.
Siyasi iktidar, ileri demokrasi ve 12 Eylül rejimi ile hesaplaşma konusunda samimi ise, öncelikle yargıyı siyasi güdümden çıkarmalıdır.
Yargının bağımsızlığı tartışması Cumhuriyet tarihi boyunca sürdürülmüş ancak yargı bağımsızlığı hayata geçirilemediği gibi; yargı, hiçbir dönemde günümüzdeki kadar siyasal yapıya bağımlı hale getirilememiştir.
12 Eylül hukuku, emir-komuta zinciri içinde oluşturulmuş bir hukuktur. Başka bir emir-komuta zincirli hukuk uygulanarak, 12 Eylül darbesi ile hesaplaşmak bu nedenle mümkün görünmemektedir.
Pentagon odaklı 12 Eylül darbesinin, darbe şefi olan 5 general ile sınırlı olmadığı, halka karşı işlenen darbe suçuna bir kısım sivil ve asker bürokrasi ile, yargı ve sermaye çevrelerinin dahil olduğu bilinen bir gerçektir.
Siyasi iktidar, ileri demokrasi ve 12 Eylül rejimi ile hesaplaşma konusunda samimi ise, darbe suçuna dahil olan bir kısım sivil ve asker bürokrat ile, yargı ve sermaye çevrelerinin bu hesaplaşma bağlamında yargılanmasının da önünü açmalıdır.
Türkiye halklarının eşit, özgür ve adil bir dünya istemiyle verdiği mücadeleye, kendi aklı, bilgisi ve ideolojisi ile katılan devrimci, yurtsever ve demokratlar egemenlerin eşit, özgür ve adil bir dünya istemine karşı ne kadar gaddar ve zulümkâr olduğunu bilmektedir.
Halkın yükselen demokrasi mücadelesini baskı ve hukuk dışı yöntemlerle bastıran, devrimcileri ve demokrasi güçlerini sindirmek ve yok etmek, emperyalizm adına ülkeyi teslim almak ve tam bağımlı hale getirmek için projelendirilmiş olan 12 Eylül rejimi toplum nezdinde meşruiyet kazanmamıştır. Bu nedenle toplumsal akıl 12 Eylül rejimi ve darbecileri ile geri dönülmez biçimde hesaplaşmayı talep eder hale gelmiştir.
Halkın artık göz ardı edilemez hale gelen bu talebinin yanı sıra geçmişin fikren kendilerinden uzak kirli askeri kadroları ile hesaplaşmak adına bu dava sürecine girilmiştir.
12 Eylül rejimine karşı onurlu ve başı dik şekilde mücadele eden devrimci ve demokratların bu davaya müdahil olması bu nedenle kaçınılmazdır.

Dışa bağımlılıkta sınır tanımayan ve topluma deli gömleği giydiren 12 Eylül darbesi, dilekçemizin önceki kısımlarında belirtildiği üzere, yüzlerce yüksek rütbelinin yansıra, binlerce sivil siyasetçinin ve bir o kadar kamu görevlisinin katlımı ile organize edilmiştir. 12 Eylülün suç dosyasına her aşamada ortak olan asker sivil herkesin bu davaya dahil edilip yargılanması sağlanmadan, demokratik süreci işletmek ve geliştirmek, darbe hukukundan kurtulmak mümkün değildir.

SONUÇ VE TALEP:

1-12 Eylül 1980 darbesinden sonra gözaltına alınıp tutuklanan, siyasi şube ve askeri cezaevlerinde işkence gören yurtsever bir devrimci olarak; “asmayıp ta besleyelim mi?” kültürünü topluma egemen kılmaya çalışan sanıkların yargılandığı bu davaya, müdahil olarak katılma talebinde bulunuyor ve müdahillik talebimin kabulüne karar verilmesini talep ediyorum.

2-Ayrıca; 12 Eylül sürecinde görev almış ve aşağıda ismi bildirilen kişiler ile adı verilen kurum yetkililerinin davaya konu suça iştirak etmiş olmaları gözetilerek, listede ismi bildirilenler ile ismi mahkemenizce tespit edilecekler haklarında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum.
30.03.2012

MÃœDAHALE TALEBÄ°NDE BULUNAN

Ä°SÄ°M:

Ä°MZA:

EK;
12 EYLÜL SUÇ DOSYASINDA YER ALAN VE ALEYHİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI TALEP ETTİĞİM KİŞİLER VE KURUM GÖREVLİLERİNİ BİLDİRİR LİSTE

12 EYLÜL SUÇ DOSYASINDA YER ALAN VE ALEYHİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI TALEP ETTİĞİM KİŞİLER VE KURUM GÖREVLİLERİNİ BİLDİRİR LİSTE:

A- 12 Eylül Faşizminin Simgesi MGK sanıklar dışında görev alan
– Org. Necdet ÃœRUÄž
– Org. Necip TORUMTAY

B- 12 Eylül’ün Komutanlar
a) Kuvvet Komutanları
aa)Kara Kuvvetleri Komutanları:
– Org. Haydar SALTIK: MGK Genel Sekreteri, Ä°stanbul Sıkıyönetim Komutanı
– Org. Necdet ÖZTORUN
– Org. Kemal YAMAK
bb)Hava Kuvvetleri Komutanları:
– Org. Halil SÖZER
-Org. Cemil ÇULHA
-Org. Safter NECÄ°OÄžLU
cc)Deniz Kuvvetleri Komutanları:
– Oramiral Zahit ATAKAN
-Oramiral Emin GÖKSAN
-Oramiral Orhan KARABULUT
dd)Jandarma Genel Komutanları:
– Org. Fikret OKTAY
-Org. Mehmet BUYRUK
-Org. Adnan DOÄžU
-Org. Burhanettin BÄ°GALI

b) Ordu Komutanları
aa)- Org. Recep ERGUN: İstanbul ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlıklarını takiben ANAP milletvekili olarak siyasal yandaşlarınca meclise taşınmıştır
bb)- Org. Doğan GÜREŞ: 1. Ordu Komutanı
cc)- Org. Bedrettin DEMİREL: 2. Ordu Komutanı
dd)- Org. Selahattin DEMİRCİOĞLU: 3. Ordu Komutanı
ee)- Org. Sabri YÄ°RMÄ°BEÅžOÄžLU
ff)- Org. Hüsnü ÇELENKLER
gg)- Org. İ.Hakkı AKANSEL: 4. Ordu Komutanı ve cuntanın atadığı İstanbul Belediye Başkanı
hh)- Org. Süreyya YÜKSEL: 4. Ordu Komutanı
ıı)- Org. Sedat GÜNERAL: NATO Güneydoğu Avr.Müt.Kuv.Kom.
ii)- Org. Ragıp ULUÄžBAY: “-”
jj)-Org. Kaya YAZGAN: ”-” Diyarbakır cezaevindeki iÅŸkencelerden sorumludur
hh)-Korg. Nevzat BÖLÜGİRAY: 6. Kolordu Komutanı
ii)-Korg. Hakkı KAYA: “-”
kk)-Korg. Bülent TÜRKER:
ll)-Korg. Hayri ÜNDÜL: 7.Kolordu Komutanı ve MİT Müsteşarı
mm)-Korg. Aşir ÖZERER: 7.Kolordu Komutanı
nn)-Korg. İ. Hakkı KARADAYI: 8.Kolordu Komutanı
oo)-Korg. Nazım POZAN: 15.Kolordu Komutanı
pp)-Tuğg. Osman ÇİTİM: Tunceli Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı ve jandarma Tugay Komutanı olarak Kürt halkına yönelik işkence ve katliamlarda bizzat yer almıştır. Devrimcilerin yakalandığı yerde öldürülmesi emrini vermiştir.
rr)-Tuğg. Ahmet TURHAN: Kürt halkına yönelik işkence ve katliamların bizzat içinde yer almıştır.
ss)-Korg. Suat Ä°LHAN.
tt)-Tümamiral Işık BİREN.
uu)-Koramiral Nejat SERİM: Donanma ve Sıkıyönetim Komutanı
üü)-Tümg. Yusuf HAZNEDAROĞLU
vv)-Erhan GÜRCAN: Çanakkale Sıkıyönetim Komutanı.
yy)-Tuğg. Mehmet YAVUZER: İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı yapan, Sultanahmet ve Sağmalcılar-2 cezaevlerindeki baskı ve işkencelerin emrini veren kişidir. Hayata dönüş operasyonunda görev almıştır.
zz)-Org. Celal BULUTLAR: Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı
zzz)-Org. İbrahim TÜRKGENCİ: Milli Savunma Bakanlığı Eski Müsteşarı, ayrıca 66. Tümen Komutanlığı döneminde Metris’teki işkencelerden sorumlu.
zzzz)-Org. Sabri DELİÇ: Milli Savunma Bakanlığı eski Müsteşarı ve 8. Kolordu eski Komutanı
zzzzz)-Org. H. Nusret TOROSLU: MGK Genel Sekreteri

C-KATLİAMLARIN DÜZENLEYİCİSİ MİT GÖREVLİLERİ:
-Fuat DOĞU : MİT eski Müsteşarı
-Hayri ÜNDÜL : “ “
-Teoman KOMAN : MİT Müsteşarı
-Mehmet EYMÜR : MİT Kaçakçılık Daire Başkanı
-Hiram ABAS : MİT Müsteşar Yardımcısı
-Atilla AYTEK : MİT üst düzey yetkilisi, Kaçakçılık Daire Başkanı
-İsmet Y.ERENSOY : MİT Personel Daire Başkanı
-Nuri GÜNDEŞ : MİT İstanbul Başkanı
-Erkan GÜRVİT : MİT üst düzey yetkilisi ve Kenan EVREN’in Güvenlik Danışmanı
-Ruzi NAZAR : CIA ajanı, silah kaçakçısı ve MHP’nin örgütleyicisi, ABD vatandaşı
-Korkut EKEN : Mehmet EYMÜR’ün yardımcısı
-Cengiz ABAOĞLU : MİT’in kaçakçılık işleri sorumlusu
-Hanefi AVCI : MİT Van-Hakkari sorumlusu ve diğer MİT görevlileri ile muhbirleri

D-12 EYLÜL SÜRECİNDE YASA DIŞI GÖREVLER İFA EDEN VALİLER:
-Nevzat AYAZ : Ä°stanbul ve Ä°zmir Valisi
-Vecdi GÖNÜL : Ankara ve İzmir Valisi
-Saffet A. BEDÃœK : Ankara Valisi
-Hayri KOZAKÇIOĞLU : Adana ve Olağanüstü Hal Bölge Valisi
-Kenan GÃœVEN : Tunceli Valisi
-Cengiz BULUT : Tunceli Valisi
-Reşat AKKAYA : Ordu Valisi, TÜRKEŞ’e rapor yazan ve Fatsa ‘’Nokta Operasyonu’’nun düzenleyicisi
-Recep YAZICIOÄžLU : Tokat Valisi
-Tevfik BAŞAKAR : Zonguldak Valisi; MHP davası sanıklarından

E-Emniyet Genel Müdürleri, Emniyet Müdürleri, Şube Müdürleri, İşkenceci Polisler ve Ordu Mensupları.
-Fahri GÖRGÜLÜ : Emniyet Genel Müdürü
-Sabahattin ÇAKMAKOĞLU : Emniyet Genel Müdürü
-Ülkü MERT : Terörle Mücadele ve Harekat Daire Başkanı
-Necati ALTUNTAŞ : İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürü
-Hüseyin ÇAPKIN : Emniyet Genel Müdürlüğü siyasi konulardan sorumlu müdür yardımcısı
-Şükrü BALCI : İstanbul Emniyet Müdürü
-Ünal ERKAN : Ankara Emniyet Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü ve Edirne Valisi
-Mümtaz BAYKAL : İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı
-Ä°smail TAÅžKAFA
-Ziver ÖKTEN
-Lütfü TOMUŞ : İzmir Emniyet Müdürü, Bursa Emniyet Müdürü ve bir dönem İstanbul Siyasi Şb. Müdürü
-Ahmet KARAKURT : İzmir Emniyet Müdürü
-Ahmet ATEÅžLÄ° : Ä°stanbul emniyet amiri
-Hamdi ARDALI : İzmir Emniyet Müdür yardımcısı, İstanbul Emniyet Müdürü
-Uğur GÜR : İzmir Emniyet Müdür yardımcısı
-Ali AKAN : Ankara Emniyet Müdürü ve DAL grubu sorumlulusu
-Azmi DERİN : Ankara I. Şube Müdürü ve DAL grubu sorumlularından
-Mehmet AĞAR : İstanbul I. Şube Müdürü ve Ankara Emniyet Müdürü
-Hasan ERYILMAZ : Ankara I. Şube Müdürü
-Atilla AKSOY : Ankara Emniyet Müdür yardımcısı
-Cevdet SARAL : Ankara Emniyet Müdürlüğü I. Şube Müdür muavini ve DAL grubu sorumlularından
-Barbaros H. AYDIN : Ankara Emniyet Müdür yardımcısı
-Zeynel A. AKSOY : Ordu Emniyet Müdürü
-Kemal ÇELEBİ : Erzincan Emniyet Müdürü
-Celal ŞİRİNTERLİKÇİ : Tunceli Emniyet Müdürü
-Ömer İLERİ : Çorum Emniyet Müdürü
-Şükrü YETİMOĞLU : Hatay Emniyet Müdürü
-Ali SAKALLI : Kütahya Emniyet Müdürü
-Erol İzzet KESECİ : Gaziantep Emniyet Müdür yardımcısı
-M. Ali ÖZEN : İzmit Emniyet Müdürü
-Şerafettin GÖKÇEÖREN : Edirne Emniyet Müdürü
-Bolat BOLALOĞLU : Antalya Emniyet Müdürü
-İlhan LOSTAR : Kırklareli Emniyet Müdürü
-Şakir ERTAN : Trabzon Emniyet Müdürü
-Fahrettin SÖKMENER : Kocaeli Emniyet Müdürü
-Erol İNCE : Bilecik Emniyet Müdürü
-Abdullah SELVİ : Tekirdağ Emniyet Müdürü
-Mithat ŞAHİN : Afyon Emniyet Müdürü
-Kemal TACİROĞLU : Eskişehir Emniyet Müdürü
-Orhan KAYNAMAZ : Eskişehir Emniyet Müdür yardımcısı
-Halil BOZDOĞAN : Eskişehir Emniyet Müdür yardımcısı
-Turan KOZAN : Manisa Emniyet Müdürü
-Mehmet CANSEVEN : Elazığ Emniyet Müdürü
-Asaf ÇALIŞKAN : Yozgat Emniyet Müdürü
-Gültekin DEMİR : Muğla ve Adana Emniyet Müdürü
-Aydın GENÇ : Mardin Emniyet Müdürü
-Zeki ÖTER : Emniyet Genel Müdür Muavini
-Yaşar GÖKIŞIK : Kayseri Emniyet Müdür yardımcısı
-Mustafa TAŞKAFA : Edirne Emniyet Müdür yardımcısı ve İstanbul Çevik Kuvvet Müdürü
-Ertuğrul OĞAN : Emniyet Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı
-Mustafa TEKELİ : Emniyet Genel Müdürlüğünde muavin
-Ali DERE : Emniyet Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı
-Halit KARABULUT : Emniyet Genel Müdürlüğünde daire Başkanı
-Erdem YURTSEVEN : Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden
-Beyhan ERTÜRK : İstihbarat Daire Başkanı
-Osman GÃœVENÄ°R :
-Ümit ERDAL : Asayişten sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı
-Tuncer MERİÇ : Kaçakçılık ve İstihbarat Daire Başkanı
-Metin AKSOY : İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı
-Mustafa YİĞİT : Teftiş Kurulu Başkanı, bir dönem İstanbul Emniyet Müdürü
-Oktay ENGİN : APK uzmanı
-Ãœmit ESMER :
-Edip BULUT :
-Alpaslan BÄ°LGÄ°NER :
-RaÅŸit YILMAZ :
-Mehmet AKSU : Emniyet Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı
-Yüksel TUNCER : Florya Polis Okulu Müdürü
-Halil BAHÇEKAPILI : Müfettiş
-Rıfat ÖZBİRGÜL :
-Nuri ESİRGEN : Emniyet Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı
-Güven ŞAHİN : İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı
-Lütfü LÜK :
-Orhan ACAR : Ankara Emniyet Müdür yardımcısı
-Mehmet KAYTAN : Kars I. Şube Müdürü
-Mustafa ÖZER : Kars siyasi şube sorgu amiri
-Altay POLAT : Ankara siyasi şube müdürlerinden
-Mustafa KULALAR :
-Mustafa ATAK :
-Aydın GÜNEY :
-Fahrettin METİN : Kaçakçılık ve İstihbarat Dairesi Silah ve Mühimmat Şube Müdürü
-Halil SULTAR : Kaçakçılık ve İstihbarat Dairesi Şube Müdürü
-Haluk GÖZEN : İstanbul Eminönü Emniyet Amiri
-Dursun HOCAOĞLU : Üsküdar Emniyet Amiri
-Oral ÇIĞ : Adana 1. Şube Müdürü
-Nihat ÜLKEKUL : Emniyet müfettişi
-Cemal ERSOY : Komiser muavini
Ä°stanbul Siyasi Åžubenin Ä°ÅŸkencecileri:
-Tayyar SEVER : I. Şube eski Müdürü
-Metin GÜNAY : I. Şube Müdürü
-Mete ALTAN : I. Şube Müdürü ve K Grubu Şefi.
-Vedat CEM : I. Şube Müdür yardımcısı
-Aydın BARIŞ : K Grubunda komiser muavini
-Fikret ALTUN : Sorgu timinde komiser muavini ve Ortaköy Emniyet Amiri
-Fikret IÅžINKARALAR : Sorgu timinde komiser muavini .
-Celal DEMİRTAŞ : I. Şube’de komiser muavini.

İSTANBUL 1 VE 2 ŞUBEDE İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YAPAN KOMİSER MUAVİNLERİ İLE POLİS MEMURLARI
-Ferruh TOP / Mehmet ÖZTURHAN / Ä°smail DOLUNAY /Ahmet TOPRAK / Ali Rıza ATAK / Mete BOZBORA /Asım BEKAROÄžLU / Ä°brahim BAYKARA / Talat GÃœL / Kemal ATEÅž/ YaÅŸar UZUN / Yılmaz HEMEN / Åžakir ÖCAL /Sabahattin PERÇİN/ Sedat BULUÇ/ Mustafa BAL/ Erol PORTAKAL / Caner AKYOL / Muhammet AYKUT / Hayrettin ÇAKI Celal ASLAN / Niyazi ÇOMAK / Yusuf TOKUR / Ömer ERDAL / Ahmet ERKAN / Seyfettin….. : “ (kod adı: Çekirge)/ Nurettin…… : (kod adı: PeÅŸkir) / Bidat YILDIZ / Selahattin TUTER / Ä°lhan ÖZGÃœL / Ramazan ÖZKAPLAN/ ErdoÄŸan TOPÇU / Mehmet ÖZTARHAN / Sebahattin TÃœR / Nihat YILMAZ / Bayram KARTAL / SavaÅŸ ÃœLKÃœ
AYRICA İSTANBUL İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN İŞKENCECİ KARAKOL AMİRLERİ VE POLİSLER
Fatih Emniyet Amirliği’nde Görev Yapmış İşkenceciler:
-Hasan UÇAR : Ekipler Amiri / Ali ÇOŞKUN /Vural KURT / Tuncay KATIRCIOĞLU / Dursun UYKUSEVER / Emin DURAN
İstanbul Ümraniye Karakolunda Görev Yapmış İşkenceciler
-Hasan ÖZ : Komiser / Servet ÖZAKAN : Polis memuru
ANKARA SİYASİ ŞUBE ‘’DAL GRUBU’’ İŞKENCECİLERİ:
Kemal YAZICIOĞLU : Başkomiser, DAL Grubu Operasyon ve Sorgu şeflerinden / Hüseyin KARABULUT /Bahar ÖZTÜRK /Rıdvan GÜLER /Ali ÇAKIR /Aydın KAPICI / Ahmet YILMAZ / Can BAŞER / Ferruh CANKUŞ / Hasan YAŞAR / Mustafa HASKIRIŞ / Mustafa ÖNER / Mehmet ASLAN / Ömer BÜLBÜL / Tuncay YAĞMUR / Ökkeş ŞANLI / Osman AK / Muzaffer ÖZBAŞ / İbrahim DEDEOĞLU / Abdülkadir KİRİŞÇİ / Arif DEMİR / Ali Rıza YILMAZ / Ali TÜRÜDÜ / Bekir PULLU / Celal ÇOBAN / Abdurrahman ÖZCAN / Ahmet BAY / Adem BARUT / Bekir KIR / Bilal YENİÇERİ / Celal SANDAL / Cevdet YAZICI / Ercan FIRAT / Fuat KARAKARTAL / Hamdi AKDI / Kazım KARABULUT / Muzaffer PAÇACI / Mustafa DİNÇ / M. Sait ÖZER / Mustafa ÇOBAN / Mustafa ÖNAYAR / Muzaffer ALTINTAŞ / Mustafa ÖZCİHAN / Necdet ALGÜL / Nihat TÜMAKIN / Sıraç KAYATURAN / Sadrettin ERGÜN / Yusuf GÖKALP / Bilal SAY / Çetin ÇATAL / Ekrem BAGANA / Halil KARTAL / İhsan SAYIM / Kemal GÜLGEÇLİ / M. Ali DEMİR /Mustafa ALTINTAŞ / Mustafa UNCULAR / Murat DOĞAN / Mustafa SEDA / Menderes BİLGİLİ / Nizam ŞEREF / Osman CEYLAN / Şehmistan ÇELİK / Turan ÖZTÜRK / Ziya ÖZDEMİR / Erol AYTEKİN / Davut BUCAK / Faruk DARENDELİ / Fahrettin İLGÜN / Kenan AVCI / Mehmet GÜNEY / Münir YAZDIÇ / Mücahit ÖZDEMİR / Mustafa UĞUR / Mesut SAKAAYAR / Mustafa BAYIR / Muzaffer ÇATAK / Nazif MALKOÇ / Nuri ONAT / Recep UZUNTAŞ / Selçuk ALPASLAN / Uğur ÖZDEMİR / Kemal GÖKER / Harun BOZOKLUOĞLU
ANKARA 2. ÅžUBE I. KISIM VE DÄ°ÄžER ÅžUBELERDEN Ä°ÅžKENCECÄ°LER:
-Bahtiyar ÇANGIR / Ali ŞİMŞEK / Abdülgani YILDIRIM / Fikri ÖZSAYIN / Muhlis YILMAZ / Selahattin KARAÇOR / Kemal AYDIN / Barbaros ILGIT / Mehmet YILMAZ / Ali ULUÇ / Ahmet CİHAN / Ayhan ERDAL / Cafer ŞAHİN / Enver GÖKTÜRK / Erdal ÇAYLAK / Galip GELAL / Hıdır ACAR / Kemal ALTINGANYAN / Nurettin OĞHAN / Şaban DAĞHAN / Zeki YANILMAZ / Doğan KAYA / Fevzi AKDOĞAN / Hasan ŞAHİN / Hilmi BABACAN / Mustafa ÇELİKOL / Naci POLAT / Süleyman ADAŞ / Atilla ERDEM / Cuma ASLANER / Fikret TOPAL / Hasan ÖZBİNAY / İsmet TUNCAYLI / Selami ÜNAL / Nail ATALAY / Yusuf TÜRKYILMAZ
İŞKENCE İLE ÖLÜME NEDEN OLMAKTAN YARGILANAN ANCAK BERAAT ETTİRİLEN EMNİYET AMİRLERİ VE POLİS MEMURLARI
-Sabahattin TÜRK / Satılmış KÖROĞLU / Aydın YILDIRIM / Ahmet GÖK / Halis YEMEN / Kamil ACUN / Muhlis ZİNCİBİ / Recep ARI / Süleyman TÜTÜNBAKAN / Ahmet Samim YETER / Hasan OKUR / Ertuğrul GERMİR /AHMET ATEŞLİ/İLYAS KILIÇ/ALAADİN AÇAN
KARS EMNİYET AMİRLİĞİ’NDE ŞAH İSMAİL SÜT’ÜN İŞKENCEYLE KATLİNDEN SORUMLU OLAN İŞKENCECİLER:
-Mehmet BİNGÖL / Mustafa BOZ / Hamdi BALCI / Mustafa BELGE / Osman KAHRAMANOĞLU
KARS’DA MAHMUT KAYA’NIN KATLİNDEN SORUMLU İŞKENCECİLER:
-Mehmet HAYTA / Selçuk AYYILDIZ / Mehmet GÜDEN
TUNCELİ’DE HASAN KILIÇ’IN İŞKENCEYLE KATLİNDEN SORUMLU İŞKENCECİLER:
-Metin BALYEMEZ / Muammer YAZICI / Nedim KAYNAR / Ümit TAŞKIN / Ahmet MALKOÇ / Mahir ÇELENK
ANKARA EMNİYETİ’NDE TÜLAY GÜNDAY’A İŞKENCE YAPMAKTAN YARGILANAN İŞKENCECİLER:
-Ahmet CİVAN / Ülfet ŞEKER / Haydar ÖZDEMİR / Ahmet Nail ATALAY / Naci POLAT
MUSTAFA ASIM HAYRULLAHOĞLU’NUN İŞKENCEYLE KATLEDİLMESİNİN SORUMLULARI:
-Ãœmit BAÄžBEK / Mehmet YETÄ°Åž
HAKKI ERDOĞAN’IN İŞKENCEYLE KATLİNDEN SORUMLU İŞKENCECİLER:
-Rahmi KAYA / Ekrem YİĞİT / Erdoğan OĞUZ / Cabir SUBAŞI / İbrahim YILDIRIM
TKP-ML DAVASI SANIĞI HASAN BAYRAK’A İŞKENCE YAPARAK SAKAT KALMASINA NEDEN OLAN İŞKENCECİLER:
-Mehmet TAÅžDEMÄ°R / Nevzat BAÅžOÄžLU
BİNGÖL’DE ÖĞRETMEN SIDDIK BİLGİN’İ İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KURŞUNA DİZMEKTEN SORUMLU İŞKENCECİ SUBAYLAR:
-Ali ŞAHİN / Ümit EROL / İbrahim Yıldız GÖRÜR / Mehmet ACAR
İŞKENCECİ POLİS SEDAT CANER’İN İTİRAFLARINDA AÇIKLADIĞI MARAŞ EMNİYETİ’NİN İŞKENCECİLERİ:
-Nevzat BEKAROÄžLU / Abdulkadir GÖKTANCAR / Necdet KANDALAT / Tahir CADDELÄ° / Hüseyin GÃœLERSÖNMEZ / Osman ÇEÇEN / Özden KURU / Ä°rfan…. ( Yüzbaşı ) / Arif….. / Adil….. ( Binbaşı )
ŞEBİNKARAHİSAR EMNİYETİ’NDEN İŞKENCECİLER:
-Yüksel ERGENEKON / Şeref ÇOBAN / Bayram ÜSTÜN / Şerif PATLAYANKAYA / Sedat GÜMÜŞ / Cevat Hamdi ÖZ / Abdurrahman DOĞAN / Sedat ALPASLAN
KAHRAMANMARAŞ’DA VAKKAS DEVAMLI’YI KATLEDEN İŞKENCECİLER:
-Osman GÜREŞ / Yılmaz KONUÇ / Mehmet KÖSE / Mehmet GENÇ / Ensari ORDU
FERMAN TAŞ, HAKİM GÜLŞAHİN, SELAHATTİN SUBAŞI’NA İŞKENCE YAPMAKTAN YARGILANAN MUŞ EMNİYETİ’NDE GÖREVLİ İŞKENCECİLER:
-Yusuf Ziya BEKTAŞ / Şehmuz GÜNDOĞDU / Yalçın TÜYSÜZ / Cengiz YALÇIN / Ali ANLAYAN / İbrahim YİĞİT
ANKARA MAMAK DİL OKULU’NDAKİ İŞKENCECİLER:
-Salih ÖZKAN / Bülent BORA / Kamil ÇOLAK / Ali KALKAN /Kemal YAZICIOĞLU /Celal SANDAL
VİRANŞEHİR’DE İŞKENCECİ EMNİYET GÖREVLİLERİ:
-Öner AĞBABA / İsmail AKÇAM / Mehmet Sıddık VERDİ
HASAN ASKER ÖZMEN’İN KATLİNDEN SORUMLU İŞKENCECİLER:
-Enver GÖKTÜRK / Niyazi PORÇ / Serdar KEREM
ADANA’DA CAFER DAĞDOĞAN’IN KATLİNDEN SORUMLU İŞKENCECİLER:
-Sadık TORUN / Süleyman ATEŞ / Ünal BÜYÜKER / Ömer KURT / Ahmet Ünal ORTUNÇ /Osman ÖZASLAN / Mustafa CENGİZ / Mehmet AYDIN
GAZİANTEP’DE ENVER ŞAHAN’IN KATLİNDEN SORUMLU İŞKENCECİ:
-Ä°brahim NURDOÄžAN
TRABZON EMNİYETİ’NDE NURİ AYDIN’A İŞKENCE YAPILMASI OLAYINA ADI KARIŞAN İŞKENCECİLER:
-Zeki AKÜN / Ahmet DEMİR / Neşet TAŞ / Muhammet ASLAN / Necmi ALP / Hasan KUTLU / Cevat TARLAK / Hüseyin Rahmi ŞENÖZ / Kemal TURAN / Adıgüzel ÇİFTÇİ / Nusret ERDOĞAN / İlhan ÜNAL / Arif KABAK / İbrahim TOKER / Refik MANGAN
ADNAN TIVSIZ ADLI KİŞİNİN İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLÜP, CESEDİNİN MAYINLI SAHAYA ATILMASINDAN SORUMLU İŞKENCECİ: Kadir ASLAN
VİRANŞEHİR’DE DERVİŞ ŞAVGAT’I İŞKENCEYLE ÖLDÜREN İŞKENCECİ: Halil KÜTÜK
ARTVİN’DE 1985 YILINDA ENSAR KARAHAN’IN KATLEDİLMESİNDEN SORUMLU İŞKENCECİ: Ahmet SELEK
RİZE ÇAMLIHEMŞİN’DE AHMET UZUN’UN ÖLDÜRÜLMESİNDEN SORUMLU İŞKENCECİLER:
-Mehmet Sait YENER / Alper ERTURAN /Ahmet ÖZDEN / Ekrem DALKILIÇ / Metin YILMAZ / Ali LİBA
BURSA SİYASİ ŞUBESİ’NİN İŞKENCECİLERİNDEN BAZILARI:
-Erol KAYA / Burhanettin ERCAN / Hasan ÖZDEMİR / İbrahim ÇATALOLUK / İsmet ÇAKIR / Ahmet Akif KARACAN / Polat MAZLUM
F-HAKLARINDA İŞKENCE YAPMAKTAN DAVA AÇILAN AMA CEZALANDIRILMAYAN İŞKENCECİLER :
Haklarında dava açılıp da cezalandırılmayan yüzlerce işkenceci, cuntanın mahkemelerinde ‘’delil yetersizliği’’nden beraat etmiş de olsalar suçlu olup bunlar hakkında yeniden suç duyurusu yapılması gereklidir.
Ahmet YILDIZ /Altan YENİCE /Ali MISIRLI /Ahmet YILMAZ /Akkan ERDAL /Abdullah ERDOĞAN / Cesarettin YENİBAŞ / Doğan ŞİMŞEK / Miraç TURAN / Muhsin KARABEY / Orhan BANGAL / Ömer AKBAY / Ramazan BİNGÜLLÜ / Taner ARDA / Sezai ÇOBAN / Süleyman KUNDURACI / Turan EKİCİ / Fazıl YILMAZ / Hayrettin ZİHNİ / Murat OKSAR / A. Cem ERVER /Ahmet AKYÜREK / Ali YAVUZKAN / Alim OZENSEL / Ahmet ÜNAL / Barbaros ILGAT / Cevdet ULUCAN / Emin YAZICI / Emin ÖCAL / Hüseyin KARABUDAK / Hayri ŞİMŞEK / İzzet HAYIRL / Kemal KÖKER / Mustafa DİLCİ / Mustafa ONCEL / Mehmet AHİSKALI / Muammer ERDİNÇ / Nesrin YAŞAR / Orhan SEZLİ / Reşat ERTANGÜN / Tuğman AYKIN /Salim UZUN / Selim ŞAHİN / Zekeriya AKBAŞ / Emirhan ÇITAK / Ekrem YILMAZ / E. Rahmi SÖNMEZ / Hıfzı ÇUBUKÇU / Halik KARABACAK / İhsan KARABULUT / Kasım YARGI / Mustafa AYDIN / Mustafa SEDA / Münir KARABAY / Muharrem YAZÇİÇEK / Nihat ADAM / Osman ÖZASLAN / Rahmi GÜMRÜKÇÜ / Tahsin KIZILKAYA / Sıtkı ŞAHİN / Selim BAYTEKİN / Serdar IRMAK / Ercan ERSOY / Hasan TELTİK / Metin YILMAZ / Mehmet Sait YENER / Ahmet ÖZDEMİR / Ahmet EĞİCİ / Ahmet SUVARİ / Ali AVAZ / Alifer AYDIN / Baki AKTÜRK / Cafer ŞAHİN / Ekrem ÖZBE /Erol AYTEKİN/Hasan CEYLAN/Hasan ERYILMAZ/İzzet KARADAĞ / Kemal ÜNLÜER/Kadir ÇİRİŞÇİ/Mustafa ALTÜRK/Mustafa DUMAN/Fethi USLU /İsmail KAYHAN/Mustafa BABACAN/Naim AKYOL

Ä°ÅžKENCELERÄ° YAPTIRAN VEYA DOÄžRUDAN YAPAN Ä°ÅžKENCECÄ° ORDU MENSUPLARI:
-Ahmet TURHAN: Hakkari Tug. Kom., SODEP Çukurca belediye başkan adayı Mehmet KANAR’a işkenceyi bizzat yapan kişi
-Enver POYRAZ : Alb. Hakkari Ä°l J. Alay Kom.
-İsmail KORU : Van Sabit Alay Komutanı
-Kazım UĞUR : Van Merkez Kom.
-Ahmet ÖZDEMİR : Van Silah Mühimmat Müd.
-Cemal VURAL : Van 8. Böl. Kom.
-Ata BURCU : İstanbul Samandıra Topçu Taburunda Bnb.
-Menderes ACAR : Van Özalp Merkez Kom.
-Murat YALÇIN : Ütğm. Işıkveren J.Tk. Kom.
-Murat ODABAÅžI : ÃœtÄŸm. Lice J. Kom.
-Murat ÇAKMAK : Ön. Yzb. Beytüşşebap İlçe J. Kom.
-Faruk ERDENİZ : Bnb. Beytüşşebap’ta görevli
-Muhammed DEMÄ°REL : ÃœtÄŸm. Kartal J. Kom.
-Erkan GENCER : Recep ERGUN’un emir subayı
-Mehmet ALAGAZ : Astsb. J. eri Nuri TARIMCIOĞLU’nu döverek öldüren kişi
-Orhan UÇAR : Astsb. Üçvş. Denizli Merkez Kom.
-Ahmet ARIN : Yzb. Artvin İl J. Alay Kom.’da görevli
-Ferit IHDIR : Ütğm. Artvin İl J. Alay Kom.’da görevli
-Sadi KARACA : Denizli J. Alay Kom.
-Naci ÖZEL: Astsb. Bçvş. Denizli J. Alay Kom.’da görevli
-Ömer AKIN : Astsb. Bçvş. Van-Özalp İlçe J. Bl. Kom.
-Atasoy FİTOZ : Yzb. Suluova, Merzifon, Çeltek, Havza Bölgesi Synt. Asayiş Kom.
-M. Kadir ASLAN : Devrimci kılığında köylere ve evlere baskın yaparak işkence yapan Tunceli Pülümür Kırmızı Koprü J. Kom.
-Naim KURT : Bnb. Tunceli-Hozat Tabur Kom., ‘86’da Ankara Merkez Garnizonu’na atandı.
-Kemal KILIÇ : Bnb. Hakkari Çukurca’da muhbirlik yapan Yusuf DEMİR’i mahkemede koruyan Çukurca J. Tabur Kom.
-Selahattin BAĞDAT : Astsb. Kıd. Çvş. Viranşehir Merkez Komutanlığı’nda işkenceci
-Yılmaz ERKEKOĞLU : Emekli Kurmay Alb. kont-gerilla uzmanı
-Mesut KOÇAK : Astsb. Kartal Merkez Kom.’da görevli
-Yılmaz OĞUZ : Kurmay Yrb. Diyarbakır İli Tk. Hv. Kuv. Kom.’da görevli
-Bayram ÇAPAN : Bçvş. Siirt İli Baykan İlçesi Kasımlı Köyünden Tahsin KAZANCIÇOK’u köye gece geç saatlerde geldi diye döverek kolunu kıran işkenceci

G-12 EYLÜL’ÜN SAVUNARAK SUÇ İŞLEYEN ‘’HUKUKÇULAR’’
-Tuğg. Hakkı ERKAN : Askeri Yargıtay Başkanı
-Tuğg. İlhan ŞENEL : Askeri Yargıtay 2. Başkanı
-Tuğg. Naci TORUNAY : Askeri Yargıtay Başkan yardımcısı
-Tuğg. İsmet ONUR : Askeri Yargıtay Başsavcısı
-Tümg. Muzaffer BAŞKAYNAK : Milli Güvenlik Kurulu Hukuk Komisyonu Başkanı olarak faşist cuntanın yasa hazırlayıcılarından, cuntanın Askeri Yargıtay Başkanı

İSTANBUL SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI ASKERİ SAVCI VE BAŞSAVCILARI:
-Albay Süleyman TAKKECİ
-Albay Hanefi ÖNCÜL
-Bnb. Abdülkadir DAVARCIOĞLU
-“ Faik TARIMCIOĞLU
-“ Erdoğan SAVAŞERİ
-Durmuş AKŞEN : 1. Ordu ve İst. SYNT. Adli Müşaviri
-Dz.Hak.Alb. Altan AKÜLKE : Donanma Kom. Adli Müş.
-“ “ “ Nafiz KARTAL : Donanma Kom. Başsavcısı
-Hak.Yzb. Ülkü COŞKUN : Ankara DGM Savcısı (Bizzat devrimcilerin işkencesine katılan biridir.)
-Nusret DEMİRAL : Ankara DGM Savcısı (Faşist katillerin cinayetlerini devrimcilere mal etmeye uğraşarak faşistleri aklamaya çalışan bir faşisttir.)
-Hak. Kd. Alb. Yavuz ÖZGEN : Ank. Synt. Kom. Adli Müş.
-Bnb. Yılmaz HIZLI : Ankara Sıkıyönetim Kom. Adli Müş.
-Yzb. Vedat ERKAN : Ankara Sıkıyönetim Kom. Adli Müş.
-Nuri MURAT : Yargıç
-P. Kd.Alb. Ahmet YILDIRIM : BaÅŸkan
-Hak. ÃœtÄŸm. Necdet CELHAN
-Bnb.Recep SÖZEN : Synt. Komutanlığı Askeri Savcısı
-Behiç ALDEMİR : Synt. Yard. Savcısı
-Kemalettin ÖNENÇ : Synt. Yrd. Savcısı
-Hak. Yzb. Tacettin BALCI
-Muzaffer KAPTANOÄžLU : DuruÅŸma Hakimi
-Hak. ÃœtÄŸm. Salih ÅžAHÄ°N
-Cevdet VAROL : Sıkıyönetim Savcı Yardımcısı
-Metin ÇELENLİGİL : İstanbul SYNT. Yrd. Savcısı
-Agah GÃœREL / Tuncay TAN / Arda ULUGÃœRZ
Tülay GÜNDAY’a İşkence Yapmaktan Yargılanan İşkencecileri Beraat Ettiren Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 no’lu Askeri Mahkemesi Üyeleri:
-Nazım CESUL / Tayfun UGAN / Durmuş GÖKDERE
ELAZIĞ SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI MAHKEMESİ ÜYELERİ:
-P. Alb. Yıldırım ERTEN : Başkan
-Yrb. Metin TÃœZÃœN : DuruÅŸma Hakimi
-Hak.Yzb.A.Kerim CANTÜRK : Üye (Bnb. rütbesiyle İst. SYNT. Adli Müşavirliğine atandı.)
-Hüseyin ERCAN : Sıkıyönetim Askeri Savcısı
Ä°STANBUL DGM:
-Aytekin Gani ATAMAN / Cemalettin ÇELİK / Hak. Alb. Mahir ESENÜLKÜ
Ä°ZMÄ°R DGM:
-Hak. Alb. Önder BARLAS / Hak.Bnb.Güner YİĞİTBAŞI : Savcı Yardımcısı
DÄ°YARBAKIR DGM:
-Hak. Bnb. Cavit ÇALIŞ : Savcı Yardımcısı / Hak. Yzb. Tarık KALE : Savcı Yardımcısı
KONYA DGM: Hak. Alb. Selçuk ERİM
MALATYA DGM: Hak. Yzb. Hikmet AKÇA
H-İŞKENCECİ, FAŞİST CEZAEVİ MÜDÜRLERİ VE CEZAEVİ PERSONELİ
-Abdülkadir GENELLİOĞLU : Ceza ve Tutukevleri Genel Müdürü
-Zeki GÜNGöR : Ceza ve Tutukevleri Genel Müdürü
-Arif YÜKSEL : Adalet Bakanlığı Müsteşarı
METRÄ°S CEZAEVÄ°:
-Bnb. Adnan öZBAY : Müdür / Alb. Nihat YILDIRIM : Müdür / Yrb. Yüksel TUNCER : Müdür
-Bnb.Fehmi KOÇHİSARLI : Müdür Yardımcısı
-Bnb.Muzaffer AKKAYA : İstihbarata Karşı Koyma Komutanı, (CIA Türkiye masası şefi Paul HANZE’nin de yer aldığı ‘’Teröristlerin rehabilitasyonu’’ sempozyumuna katılacak kadar işkenceciliğiyle güven vermiş faşist bir işkenceci)
-Yzb. Åževket SAVER : DavutpaÅŸa ve Metris Cezaevlerinde iÅŸkenceci.
-Yzb. Emin TAMER : DavutpaÅŸa ve Metris Cezaevlerinde iÅŸkenceci.
-Yzb. ömer KAVLAK / Yzb. Hüseyin TOKLUCU/ Ütğm. Yalçın DEMİREL / Ütğm. Beşler GÜZEL
-Ütğm. Zafer GÜDER : Halkın Yolu Davası’ndan Adil CAN’ın ölümüne yol açmada Bnb.
-ÃœtÄŸm. Celal Ä°NCE / ÃœtÄŸm. Hüseyin ÖRMECÄ° / ÃœtÄŸm. Mehmet Ali……. / TÄŸm. SavaÅŸ YAZICI
-Astsb. Bçvş. Ahmet UĞURLU
MAMAK CEZAEVÄ°:
-Raci TETİK : Müdür 11 Eylül 1988 tarihli Milliyet Gazetesi’nde ‘’Ben bir işkenceciyim’’ diyerek Mamak’ta
yapılan işkenceleri itiraf eden işkenceci albay
-Önder GÜRSOY : Müdür / Özgür TÜTÜN : Müdür / Mehmet BOZDEMİR : İç Güvenlik Komutanı
-Top. Yzb. Tuna AKKURT : İlhan ERDOST’un işkenceyle katlinden sorumlu
-Astsb. Şükrü BAĞ : İlhan ERDOST’un işkenceyle katlinden sorumlu
-Çvş. Ahmet ŞEKER : İlhan ERDOST’un işkenceyle katlinden sorumlu
-Er Metin GÜNDOĞAN : İlhan ERDOST’un işkenceyle katlinden sorumlu
-Er İbrahim KESKİN : İlhan ERDOST’un işkenceyle katlinden sorumlu
-Er Kısmet ÇAĞLAR : İlhan ERDOST’un işkenceyle katlinden sorumlu
-Er Eyüp ERGUN / Er Fuat ÇEKER / Er Engin SOĞANCI / Kaya ALPKARTAL
-Haydar BALIKÇI : Sivil Gardiyan / Mevlüt öZTÜRK : Sivil Gardiyan / Ahmet ULUÇAY
DÄ°YARBAKIR CEZAEVÄ°:
-Bnb. Bilal ŞEN : Müdür / Yzb.Esat Oktay YILDIRAN : İç Emniyet Komutanı
-Alaattin BAYER : Müdür / Yzb.Abdullah KAHRAMAN : İç Güvenlik Amiri
-Ütğm.Ali Osman AYDIN : İç Güvenlik Amiri / Astsb. Bçvş. Mevlüt AKKOYUN
-Adnan GÜNDÜZ : Bedii TAN’ı işkenceyle öldürmekten sorumlu
-Yılmaz YALÇINER : Tutuklulara işkence yapan şeriatçı tutuklu
-Mekki YASSIKAYA : Tutuklulara işkence yapan şeriatçı tutuklu
SULTANAHMET CEZAEVÄ°:
-ÃœtÄŸm. Osman NAZ / Astsb. Süleyman / Astsb. Åžahap POLAT / Müdür: Fikret….
KABAKOZ CEZAEVÄ°:
-Ütğm.Mehmet AYGÜNER : Müdür / Astsb. Cevdet SEYİS
SAÄžMALCILAR-2 CEZAEVÄ°:
-Bnb. Abdullah ERİM : Müdür/ Yzb. Mustafa NACAK : Müdür/ Bnb. Recep YILMAZ : Müdür
-Yzb. Nuri BAYIR : Müdür/ Ütğm. İsa ÖZTÜRK / Ütğm. Serdar YÜCEL
-ÃœtÄŸm.Tugay KARATAÅž : Tutuklulara ve askerlere iÅŸkence yapmak/ ÃœtÄŸm. Mehmet Ä°LHAN
-Alb. Turgut İNEGÖL : İl Jandarma Alay Komutanı / Özen KORKMAZ : Müdür
ELAZIÄž CEZAEVÄ°:
-Bnb. Sami ÖZOĞLU : 2 No’lu Cezaevi Müdürü ve aynı zamanda 1,3,4 No’lu cezaevlerinden de sorumlu
-Ütğm. Fahri KOÇ : 4 No’lu Cezaevi Müdürü
-Astsb.Bçvş.Selçuk ÖZTÜRK : 3 No’lu Cezaevi Müdürü
-ÃœtÄŸm.Kenan…. : Ä°stihbarata Karşı Koyma subayı
*Bu görevliler Mazlum GÜDER’in 3.3.1983 tarihinde işkence yapılarak katlinden de sorumludurlar.
GAZÄ°ANTEP CEZAEVÄ°:
-Mehmet Ali VEZ : Müdür/ Şükrü SÖNMEZ : Sorumlu Başgardiyan/ Mehmet EMİN : Başgardiyan
-Ali KORKMAZ : Gardiyan/ Emin TATLI : Gardiyan /Zeynel YILDIRIM : Gardiyan
-Necmi…. : Gardiyan / Mustafa… : Gardiyan
ÇANAKKALE CEZAEVİ:
-Mehmet GöZÜUYKULU : Müdür / Doğan BERKER : 2. Müdür / Veli ÇITAK : Başgardiyan
-Ä°smail ÃœNAL : Gardiyan/ Mehmet ATEÅž / M. Ali COÅžKUN / Cafer KOCAMIÅž/ Dursun SERT
-Enver ALPAGUT : Gardiyan/ İhsan YILMAZ : Cumhuriyet Savcısı / Kemal CAMBAZ : Cezaevi Savcısı
AMASYA CEZAEVÄ°:
-Necati ÖZTEKİN : Müdür / Mehmet İNCE : 2. Müdür / Rıza YILMAZ : Gardiyan
SÄ°NOP CEZAEVÄ°:
-Hamit KAYA : Müdür / Ahmet BORUCUOĞLU : 2. Müdür / İ. Hakkı AYDAR : Cumhuriyet Savcısı
-Sabri NAKİPOĞLU : M. YAĞCI’yı işkenceyle öldürmekten sorumlu, şimdi ise Kayseri Cezaevi Müdürü
BURSA CEZAEVÄ°:
-Ali KOÇ : Müdür. Tutukluların selamlaşmasına bile ceza veren baskıcı, işkenceci bir kişi
-Abdullah AYVAZ : Başgardiyan / Mehmet KARAGÖZ : Başgardiyan
-Aydemir TURAN : Cumhuriyet Savcısı
YOZGAT CEZAEVÄ°:
-Ayhan KİREMİTÇİ : Müdür / Mustafa KURUMEŞE : Başgardiyan / Mehmet ÖZDEMİR : Başgardiyan
-Åžakir ÅžAHÄ°N : BaÅŸgardiyan
GÖLCÜK SEYMEN CEZAEVİ:
-Bnb. Mukadder öZDEN : Müdür
-Ön Yzb. İlkin SUNGUR : Müdür, 12 Eylül’ün ilk günlerinde sorgulara katılan bir işkenceci
-Yzb. Adil VURAL / TÄŸm. Emin EMÄ°R
-Astsb. Mehmet TOPAL : Ahmet KARATAŞ’ın kısmi felç geçirdiği işkenceden sorumlu
-Astsb. Mehmet KANMAZ : Ahmet KARATAŞ’ın kısmi felç geçirdiği işkenceden sorumlu
-Onb. Şaban UZUN : Hüsnü EKİCİ’nin işkencede çenesini kıran kişi
GÖLCÜK DENİZ ASKERİ CEZAEVİ:
-Önder ÖZTÜRK : Müdür / Yzb. Mustafa YILMAZ : Müdür / J. Astsb. Kıd. Bçvş. İbrahim DABANLIOĞLU
KAYSERÄ° CEZAEVÄ°:
-Hasan PINARLI / Osman DAĞAŞAN/ Osman UĞURLU/ Cuma YİĞİT/ Osman PINARLI
-Osman AYDIN/ Alim AYDIN/ Selahattin TOY/ Ahmet YILDIZ/ Osman Aslan/ Turan BÄ°NÄ°CÄ°
Bu isimlerin hepsi de işkence yapmaktan yargılandılar.
URFA KAPALI CEZAEVÄ°:
-Mehmet AKSOY : Başgardiyan/ Avni ERGEZEN : Savcı
SAÄžMALCILAR-1 CEZAEVÄ°:
-Rahmi USTA/ Nurbey ÅžENTÃœRK/ Mustafa EROÄžLU/ Muzaffer RUMOÄžLU

İ-12 EYLÜL’E DESTEK VEREN VE İŞKENCELERİ SAVUNAN YA DA BİZZAT KATILAN DOKTORLAR
İstanbul’da İşkenceyle Öldürülen Mustafa Asım HAYRULLAHOĞLU’na Yanlış Rapor Veren Doktorlar:
-Prof. Dr. Şemsi GÖK : (Süleyman CİHAN’ın işkenceyle katledilmesinde de yanlış rapor vermiş tir)
-Prof Dr. Cahit öZEN / Prof Dr. Talia Baki AYKAN / Prof Dr. Rauf SAYGIN
-Prof Dr. Oktay ÇOKYÜKSEL / Prof Dr. Alaaddin AKÇASU / Prof Dr. Nevzat BABAN
– Prof Dr. Åžeref Ä°NCEMAN / Prof Dr. Sadi SUN / Prof Dr. Hüseyin DÄ°NÇ / Dr. Sevim öLMEZ
-Dr. Sami AKSU / Dr. İsmail DİNÇ / Dr. Kriton DİNÇMEN / Doç. Dr.Ertuğrul SAYIN
-Doç. Dr. Cevdet SELVİLİ / Dr. Cahide MÜDÜROĞLU / Dr. Fuat BİRKARDEŞ
-Dr. Hüseyin KALYONCU / Dr. öznur AYKAÇ / Dr. Metin SARAÇ / Dr. Vakur SAĞMEN
-Dr. Vehbi KUTLU / Dr. Ferruh GöREMEK / Dr. Refik TEZCAN / Dr. Ercüment EPER
İşkence Görenlere Sağlam Raporu Verenler:
-Dr. Güngör KAYNAK
-“ Alper YÜKSEL : Urfa’da işkence gören M. Uğur DEMİRKOL’u muayene etmeden ‘’sağlam’’ raporu vermiştir.
Behçet DİNLERER Olayında Yapılması Gerekeni Yapmayan Doktorlar:
-Dr. Azmi öZEK / Dr Sedat DOĞAN
-Dr. Ömer DÖNDERİCİ : Sinop Cezaevi’nde Garbis ALTINOĞLU’na sağlığı bozuk olmasına karşın hücre hapsi verilebileceği raporunu veren kişi.
M. Ali KILIÇ’ın İşkenceyle Öldürülmesi Konusunda İşkenceciler Lehine Sahte Rapor Yazan Doktorlar:
-Prof. Dr.Adnan ÖZTÜREL / Prof. Dr.İbrahim TUNALI / Dr. Cahit ZENTÜRK
Hasan Hakkı ERDOĞAN’ın İşkenceyle Öldürülmesinde Yalan Rapor Hazırlayan Doktorlar:
-Prof. Dr.Sevim BÃœYÃœKDEVRÄ°M / Dr. Nevres KAYLAN / Dr.Sacide ERDEM
İSTANBUL’DA 159 KİŞİYE ‘’DARP VE CEBİR İZİNE RASTLANMAMIŞTIR’’ YAZILI STANDART RAPOR VEREREK İŞKENCEYİ GİZLEYEN DOKTORLAR:
-Dr. Çetin KÜÇÜKSANEL / Dr .Nilüfer AKSEL / Dr.Serap KARASALİOĞLU
-Dr.ÃœtÄŸm.Ensar ÅžENTÃœRK / Dr.ÃœtÄŸm.Ä°hsan KASAPGÄ°L
İSTANBUL’DA ÖLÜM ORUCU YAPARKEN HASTANEYE KALDIRILAN TUTUKLULARA HAKARET VE TEHDİT EDEN FAŞİST-İŞKENCECİ DOKTORLAR:
-TuÄŸg. ErdoÄŸan ERERDAL : HaydarpaÅŸa Askeri Hastanesi BaÅŸhekimi / Dr. Hikmet US
KIRŞEHİR’DE BİZZAT İŞKENCE YAPAN DOKTORLAR:
-Dr. Coşkun MAHMUTOĞLU / Dr.Musa Ergin BATIŞKAN / Dr.Gülay AYDINKAN
HORASAN’DA KÖYLÜLERE YAPILAN İŞKENCELERİN EMARELERİNİ SAĞLIK RAPORUYLA GİZLEYEN FAŞİST DOKTORLAR:
-Dr. Cengiz BÄ°LGÄ°N
-Dr.Remzi ARAS : Kars Cezaevi’nde Aydın CANER, Hüseyin GÜL ve Hüseyin YAVER’in sakat kalmasına göz yummuştur.
Ä°ÅžKENCEYE KATILAN VE YARDIMCI OLAN DÄ°ÄžER DOKTORLAR:
-Dr. Erdem GÜRÜNLÜ : Maraş
-Dr. Osman NACAROĞLU : K. Maraş’ta işkencelere katıldı.
-Dr. Seyfi ŞAHAN : Hamit KAPLAN’a ‘’işkence yapılmamıştır’’ raporu verdi.
-Dr. Cahit EVLİYA : Hamit KAPLAN’a ‘’işkence yapılmamıştır’’ raporuna imza koydu.
-Dr. Mehmet ÜNAL : Aynı olay
-Dr. Mahmut ÜNSAL : K. Maraş’ta polise işkencede yardım etmiştir.
-Dr. Akif SARIÇİÇEK : K. Marat’ta polise işkencede yardım etmiştir.
-Özer KENDİ : Ankara Tıp Fak. Adli Tıp Kısmı Bşk. Yardımcısı
-Yakup ARISAN : Numune Hastanesi BaÅŸhekimi
-Kemal NALDEMİRCİ : Bayrampaşa Hastanesi Başhekimi; tutukları pişmanlığa zorlayan doktor
-Mehmet BİLGİN : Bayrampaşa Hastanesi Hekimi; tutuklulara baskıyı savunan bir doktor
-Orhan KURAN : İşkencecileri koruyan rapor düzenlemiştir.
-Erhan METE : İstanbul Emniyetinde Berkut PINAR ve İrfan CÜRE’ye işkence yapan doktor ve polis ajanı
-Özdemir KONUŞAN : İşkencecileri koruyan türden rapor yazmıştır.
-Orhan ÖZCANLI : Diyarbakır’da işkenceci doktor
-Ertuğrul YEĞİNALTAY : M. ŞİRİN TEKİN’in öldürülmesiyle ilgili yanlış rapor veren Van Devlet Hastanesi Başhekimi
J-12 EYLÜL’ÜN DESTEKÇİSİ SERMAYE ÖRGÜTLERİ TİSK, TÜSİAD, MESS, TOBB VB.NİN YÖNETİCİLERİ
K-12 EYLÜL’ÜN KIRSAL KESİMDEKİ DESTEKÇİSİ BÜYÜK TOPRAK SAHİPLERİ
L-12 EYLÃœL SABAHI BAKANLIKLARI TESLÄ°M ALMAYA GÄ°DEN VE YETKÄ°LERÄ° DEVRALAN SUBAYLAR
-Hava Plt. Kur. Bnb. E. ÇATALOĞLU : Dışişleri Bakanlığı
-Müh. Albay N. ÖZAKÇE : Bayındırlık “
-Albay N. TOKATLI : Ticaret “
-Albay N. DEMİROK : Sağlık Sosyal Yardım “
-Albay Necmi TURGUT : Gümrük-Tekel “
-Albay Sedat ŞENBAŞARAN : Ulaştırma “
-Albay R. GÜÇLÜ : Tarım ve Orman “
-Albay M. DAYAR : Sanayi ve Teknoloji “
-Albay D. ANLAĞAN : Enerji ve Tabii Kay. “
-Binbaşı S. MUTLU : Turizm ve Tanıtma “
-Albay A. TURAN : İmar-İskan “
-Binbaşı E. SALMAN : Çalışma “
-Lv. Albay E. ÖNORAL : TC Merkez Bankası
-Albay L. ESEN : Kültür Bakanlığı

M-‘82 FAŞİST ANAYASASINI HAZIRLAYAN VE DEVRİMCİLERİN İDAMINI ONAYLAYAN DANIŞMA MECLİSİ ÜYELERİ

N-12 EYLÜL’ÜN BİRİNCİ FAŞİST HÜKÜMETİ VE ÜYELERİ
Bülent ULUSU : Başbakan
İlter TÜRKMEN : Dışişleri Bakanı
Hasan SAĞLAM : M. Eğitim Bakanı
Selahattin ÇETİNER : İçişleri “
Turhan ESENER : Çalışma “
İlhan ÖZTRAK : Devlet “
Turgut ÖZAL : Devlet Bakanı Başbakan yardımcısı
Zeyyat BAYKARA : “ “ “ “
Mehmet ÖZGÜNEŞ : “ “ “ “
Sermet R. PASİN : “ “ “ “
Mehmet N. ÖZDEŞ : “ “ “ “
Cevdet MENTEŞ : Adalet Bakanı
Ü. Haluk BAYÜLKEN : Milli Savunma “
Kaya ERDEM : Maliye “
Adnan B. KAFAOĞLU : “ “
Cihat BABAN : Kültür “
Sadık ŞİDE : Sosyal Güv. “
Tahsin ÖNAL : Bayındırlık “
Kemal CANTÜRK : Ticaret “
Necmettin AYANOĞLU : S.S.Y. “
Kaya KILIÇTURGAY : “ “
Recai BATURALP : Güm. ve Tek. “
Ali BOZER : “ “ “ “
Necmi OGÜR : Ulaştırma “
Mustafa AYSAN : “ “
Sabahattin ÖZBEK : Tarım-Orman “
Şahap KOCATOPÇU : Sanayi “
Mehmet TURGUT : “ “
Serbülent BİNGÖL : Enerji “
Fahir İLKEL : “ “
İlhan EVLİYAOĞLU : Turizm “
Şerif TÜTEN : İmar-İskan “
Ahmet SAMSUNLU : “ “ “
Münir R. GÜNEY : Köy İşleri “
Vecdi öZGÜL : Gençlik-Spor “

O-12 EYLÜL YÖNETİMİNİN SİVİL GÖRÜNÜMLÜ DEVAMI NİTELİĞİNDEKİ ANAP HÜKÜMETİNİN ÜYELERİ
Turgut ÖZAL / Vahit HALEFOĞLU / Mesut YILMAZ / Ali TANRIYAR / Yıldırım AKBULUT / A. Kurtcebe ALPTEMOÇİN / Kazım OKSAY / Kaya ERDEM / Vural ARIKAN / Vehbi DİNÇERLER / Mehmet AYDIN / Bülent AKARCALI / Mükerrem TAŞÇIOĞLU / Veysel ATASOY / Hüsnü DOĞAN / Cemal BÜYÜKBAŞ / Sudi TÜREL / M. Tınaz TİTİZ / İsmail ÖZDAĞLAR / Mustafa KALEMLİ / İmren AYKUT / Ahmet KARAEVLİ / Zeki YAVUZTÜRK / Ercan VURALHAN / H. Celal GÜZEL / Abdullah TENEKECİ / Y. Bozkurt öZAL / Fahrettin KURT / Nejat ELDEM / Sefa GİRAY / Mahmut Oltan SUNGURLU / Mehmet TOPAÇ / Adnan KAHVECİ / Kamran İNAN / Ali BOZER / Nihat KİTAPÇI / Şükrü YÜRÜR / Cemil ÇİÇEK / Recep ERGUN / Saffet Arıkan BEDÜK /

P-‘’TERÖRİSTLERİN REHABİLİTASYONU SEMPOZYUMU’’NA KATILAN VE TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN REHABİLİTE YÖNTEMİ İLE SİNDİRİP KİŞİLİKLERİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞAN REHABİLİTASYON UZMANLARI
Abdullah ALDOĞAN / Ahmet ÇAĞLI / Ali Naci TUNCER / Ali Haydar CENGİZ/ Bülent AKARCALI / Prof. Dr. Altan GÜNALP / Altan SAYSEL / Ertem TÜRKER / Muammer YULA / Yıldırım TÜRKMEN / Prof. Dr. Aydın YALÇIN /Prof. Dr. Fethi ÇELİKBAŞ / Doç. Dr. Güner OMAY/ Dr. Mehmet URAL /Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI / Doç. Dr. Mustafa ERKAL / Dr. Mustafa Tören YÜCEL /Prof. Dr. Şemsi GÖK / Prof.Dr.Sulhi Dönmezer / Prof. Dr. Turan İTİL / Prof. Dr. Ayhan SONGAR /Atilla YAYLA/ Hüseyin TURGUT /Orhan ERGÜDER /Cahit ÖZDİKİŞ / Hüseyin AĞCA / Oktay ÖGEL

R-12 EYLÜL’ÜN HUKUK DIŞI UYGULAMALARINDA AKTİF ROL ALAN VE DESTEKLEYEN KİŞİLER
Emin PAKSÜT : EVREN’in danışmanlarından
Coşkun KIRCA : 12 Eylül’ün ilk bildirisini ve anayasa taslağını hazırlayanlardan
Turgut SUNALP : MDP Genel Başkanı. 12 Mart Ziverbey Köşkü’ndeki suçlarına yenilerini ekledi.
Prof. Suat BİLGE : Cumhurbaşkanlığı danışmanı
Yıldırım AKTÜRK : DPT Müsteşarı
Kutlu SAVAŞ : Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı
Semih GÜNVER : Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ndeki büyükelçisi
Kamuran GÜRÜN : Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı
Rahmi GÜMRÜKÇÜOĞLU :Londra büyükelçisi
Hüseyin ÜZMEZ : SSYB özel müşaviri
Nevzat YALÇINTAŞ : Aydınlar Ocağı faşist üyelerinden
İbrahim KAFESOĞLU : Aydınlar Ocağı’nın eski başkanı
Süleyman YALÇIN : Aydınlar Ocağı’nın eski başkanı
Muharrem ERGİN : Aydınlar Ocağı’nın ikinci başkanı
Nihat Sami BANARLI : Aydınlar Ocağı’nın üyesi
Tahsin BANGUOĞLU : Aydınlar Ocağı’nın üyesi
İsmai DAYI : Aydınlar Ocağı’nın üyesi. Tek tip öğrenci yasası hazırlayan ANAP milletvekili
Tahir AKTAŞ : Eminönü Belediye Başkanı
Eyüp ALP : Türk Kültür Cemiyeti Başkanı
Mehmet Ali KARADENİZ : Faşist, Orman Genel Müdürü
Alb. Erberk İMAM : 1983 Sendikalar Yasasını hazırlayan komisyonun sözcüsü
Talat SARGIN : Aynı tarihli Sendikalar Yasasını hazırlayan komisyonda bakanlık -Çalışma Bakanlığı-temsilcisi.
Av. Bedri DoÄŸan KURTULUÅž : Ä°ÅŸkence savunucusu faÅŸist avukat
Ahmet Yüksel ÖZEMRE : Türk Atom Enerjisi Kurumu Başkanı.
Muammer TAYLAK : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri
Galip ERDEM : Merzifon Yağ Sanayi yönetim kurulu üyesi
Emin ÜÇOK : Şeker Sigorta Denetçisi. Eski MHP idare kurulu üyesi
Alb. Necdet BÜYÜKYÜKSEL :MGK Genel Sekreterliği Müracaat ve Şikayet İnceleme Dairesi Başkanı
Tekin ERER : Yeni Orkun Dergisinin faşist elemanlarından
Dr. Fethi TEVETOĞLU : Yeni Orkun dergisinin faşist elemanı
Altan DELİORMAN : “ “ “ “ “
Reha Oğuz TÜRKKAN : “ “ “ “ “
N. Yıldırım GENÇOSMANOĞLU : “ “ “ “ “
İsmet TÜMTÜRK : “ “ “ “ “
Tunca TOSKAY : TRT eski Genel Müdürü
Emin BİLGİÇ : Kültür Bakanlığı Temsilcisi
Kemal BAĞLUM : Milli Savunma Bakanlığı Basın Müş.
Doğan KASAROĞLU: TRT eski Genel Müdürü
Macit AKMAN: “ “ “ “
Servet BİLGİ: PTT Genel Müdürü
Naci VARLIK: YHK Başkanı, işçi düşmanı
Nuri EREN: Yabancı Sermaye Derneği Başkanı
Süleyman ÖNDER: Cuntanın atadığı Ankara Belediye Başkanı
Abdullah TIRTIL: Cuntanın atadığı İstanbul Belediye Başkanı

T-12 EYLÜL DÖNEMİNİN GERİCİ-FAŞİST EĞİTİM SİSTEMİNİN UYGULAYICILARI
İhsan DOĞRAMACI : YÖK Başkanı
Cem’i DEMİROĞLU : İ.Ü. Rektörü
Necdet SERİN : A.Ü.
Kemal KAFALI : İTÜ Rektörü
Güney DEVREZ : A.Ü.SBF Dekan Yardımcısı
Bülent KİRMEN : A.Ü.SBF Sekreteri
Erdoğan DURU : H.Ü.Yurt Kaf. Kantin Müdürü ve H.Ü. Sek. yardımcısı
Nihat BAYŞUĞ : Van 100. Yıl Ü. Rektörü
Salih MERCAN : Van Eğ. Yük. Okulu Müdürü
Uygur TAZEBEY : Gazi Ü. Öğretim görevlisi ve MİT üyesi
İsmail PİRİM : Erzurum Ü. Öğretim görevlisi
Prof. Dr. Osman OKKA : Gazi Ü. Turizm Ticaret Bölümü Başkanı
Yüksel GENÇAL : Erzurum Ü.Öğretim Görevlisi
Saffet TOPRAKBAŞ : Keçiören Çevre Sağ. Mes. Lis. Müdürü
Mehmet AĞAROĞLU : Keçiören Çevre Sağ.Mes.Lis.Sos. Öğrt.
Prof. Mustafa KAFALI : FaÅŸist ideologlardan
Prof. Şakir AKÇA : TÜRKEŞ’e ‘’Başbuğum’’ diye başlayan mektup yazan faşist
Nihat BALKIR : Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü

NOT: Darbeci sanıkların bilerek suç ortağı olmaları nedeniyle vefat etmiş kişiler de suç duyurusu listesinde yer almıştır.