Etiket arşivi: genel kurul

TGS baskı ve tehditle yapılan Genel Kurul çağrısını reddediyor

 

 

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Merkez ve Şube yöneticilerinin
katılımıyla oluşan TGS Yöneticiler Kurulu, 16 Şubat 2012 tarihinde
Ä°stanbul’da yaptığı toplantıda, Anadolu Ajansı iÅŸyerinde çalışan Ãœyelerimiz
üzerindeki işveren baskılarını değerlendirdi.
TGS Yöneticiler Kurulu, her şeyden önce, Anadolu Ajansı işvereninin,
Sendikamızın iç işlerine müdahale olarak gördüğümüz ve Genel Müdürlüğün
talimatıyla olağanüstü genel kurul çağrısı yapılmasını reddetmektedir.
Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın olaÄŸanüstü genel kurulunu toplamasına,
Sendika Ana Tüzüğü hükümlerine uygun olarak ancak delegelerinin ve
üyelerinin özgür iradeleriyle karar verilebilir. Bu yönde Üyelerimize baskı
yapılması ve Sendikamıza talimat verilmesi, açıkça suç teşkil ettiği gibi,
“siyasi iradenin tercihiyle” atanmış olan AA iÅŸvereninin vazifesi de
deÄŸildir.

 

Toplu İş Sözleşmesi imzaladığımız ve kurumsal olarak örgütlü olduğumuz
Anadolu Ajansı işyerinde 3 Ağustos 2011 tarihinde yeni Genel Müdürün göreve
getirilmesiyle başlayan keyfi uygulamalar, hak ve hukuk tanımayan baskılar,
tahammül edilemez boyutlara ulaşmıştır. Akıl almaz tutumuyla sınırları
zorlayan Anadolu Ajansı yönetiminin, çalışanların haklarını ayaklar altına
almasını, bağlı olduğu siyasi iktidar da kayıtsızca izlemektedir.

 

AA iÅŸvereninin son uygulamasıyla, “Türkiye Gazeteciler Sendikası Yönetimine
ÇaÄŸrı” baÅŸlığıyla TGS yönetimini istifaya davet eden ve olaÄŸanüstü genel
kurulun önünün açılmasını isteyen bir metin, AA yöneticileri aracılığıyla
yapılan baskılarla Üyelerimize imzalatılmaya çalışılmıştır.

 

Ä°ÅŸveren temsilcileri, çalışanlardan “Sendika ile AA yönetimi arasında
saflarını belirlemelerini” isteyerek, Ãœyelerimizi “iÅŸten atmakla” ve
“haritadan yer beÄŸenmekle” tehdit edebilmiÅŸlerdir. Kanunları hiçe sayan AA
işvereni, Sendikal kadrolarımızı bile açıkça tehdit edebilme cüretini
gösterebilmiştir. Baskı ve tehditlerin talimatını veren ve buna aracılık
eden sorumlular hakkında Sendikamızın gerekli yasal girişimleri başlatması
kaçınılmazdır.

 

Basın özgürlüğü kampanyasındaki katkılarıyla ve sendikal mücadele içindeki
tutumuyla, çağdaş anlamda meslek ve sınıf örgütü olmanın gereğini yerine
getiren Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın varlığından rahatsızlık duyan
çevrelerin, Anadolu Ajansı işyerindeki sendikal örgütlülüğümüz üzerinden
yıpratma kampanyası yürüttüğü son derece açıktır.

 

TGS’nin Genel Merkez ve Åžube yöneticileri ile iÅŸyeri temsilcileri, herhangi
bir işverenin arzusuna göre belirlenmez; işverenlerin isteği ve baskısıyla
da görevlerinden istifa etmezler.

 

TGS’nin sendikal kadroları, yasalara ve Sendika Ana Tüzüğü’ne uygun olarak
sadece ve sadece Üyelerine karşı sorumludur ve Üyelerine hesap verir. Bunun
kararını verecek olan da Üyelerimizin özgür iradesidir.

 

Anadolu Ajansı işvereni, Üyelerimizi baskı ve tehdit altında tutan
uygulamalarından derhal vazgeçmeli, işyerindeki sendikal faaliyetleri
engelleyen tavırlarına bir an önce son vermelidir.

 

Tüm basın emekçilerini, sendikaları, basın meslek örgütlerini ve demokratik
kitle kuruluşlarını, Anadolu Ajansı işvereninin baskıları karşısında
Sendikamızla ve Üyelerimizle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.
Saygılarımızla.

 

TÃœRKÄ°YE GAZETECÄ°LER SENDÄ°KASI