• Sinema,  Siyasi

    Devrimci Sol Ana Davası sanıkları da cunta davasına müdahil oluyor

        Ä°STANBUL ( ) AÄžIR CEZA MAHKEMESÄ° KANALIYLA ANKARA ( 12 ) AÄžIR CEZA MAHKEMESÄ° BAÅžKANLIÄžINA DOSYA NO:2012/3 Esas. MÃœDAHÄ°LLÄ°K TALEBÄ°NDE BULUNAN: ADRES : TC NO. : DAVACI : K.H. SANIKLAR : 1-AHMET KENAN EVREN 2-ALÄ° TAHSÄ°N ÅžAHÄ°NKAYA SUÇ : TC Anayasasının Tamamını veya Bir Kısmını DeÄŸiÅŸtirmeye veya Ortadan Kaldırmaya ve Anayasa ile TeÅŸekkül EtmiÅŸ Olan TBMM’ni Ortadan Kaldırmaya veya görevini yapmasına Engel Olmaya Cebren TeÅŸebbüs Etmek, insanlığa karşı suç iÅŸlemek, iÅŸkence ve iÅŸkencede ölümlere sebebiyet vermek, yargıya müdahale etmek sureti ile ölüm kararları verdirmek. T.KONUSU: Davaya müdahil olarak katılmamızın ve suç duyurusu talebimizin kabulü istemidir. AÇIKLAMALAR: Sanıkların öncülüğünde 45 milyon halka karşı gerçekleÅŸtirilen 12 Eylül 1980 faÅŸist darbesini…