• Sinema

    TGS baskı ve tehditle yapılan Genel Kurul çağrısını reddediyor

        Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Merkez ve Åžube yöneticilerinin katılımıyla oluÅŸan TGS Yöneticiler Kurulu, 16 Åžubat 2012 tarihinde Ä°stanbul’da yaptığı toplantıda, Anadolu Ajansı iÅŸyerinde çalışan Ãœyelerimiz üzerindeki iÅŸveren baskılarını deÄŸerlendirdi. TGS Yöneticiler Kurulu, her ÅŸeyden önce, Anadolu Ajansı iÅŸvereninin, Sendikamızın iç iÅŸlerine müdahale olarak gördüğümüz ve Genel Müdürlüğün talimatıyla olaÄŸanüstü genel kurul çaÄŸrısı yapılmasını reddetmektedir. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın olaÄŸanüstü genel kurulunu toplamasına, Sendika Ana Tüzüğü hükümlerine uygun olarak ancak delegelerinin ve üyelerinin özgür iradeleriyle karar verilebilir. Bu yönde Ãœyelerimize baskı yapılması ve Sendikamıza talimat verilmesi, açıkça suç teÅŸkil ettiÄŸi gibi, “siyasi iradenin tercihiyle” atanmış olan AA iÅŸvereninin vazifesi de deÄŸildir.   Toplu Ä°ÅŸ SözleÅŸmesi imzaladığımız ve kurumsal olarak örgütlü…