1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü, İstanbul’da Taksim Meydanı’nda tüm işçi ve memur sendikalarınca ortaklaşa kutlanacak.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Taksim’de yapılacak mitinge, “Özgür Basın Varsa, Özgür Toplum Vardır” pankartıyla katılarak, “Gazetecilere Özgürlük” mücadelesini tüm işçi sınıfıyla bütünlük içinde 1 Mayıs alanına taşıyacak.
TÜRK-İŞ kortejinde yer alan TGS, Taksim Meydanı’na Gümüşsuyu – İnönü Caddesi istikametinden girecek.

İşçi sınıfının bir parçası olan tüm basın emekçilerini,
mesleki ve sınıfsal dayanışma duygularıyla,

1 MAYIS MİTİNGİ’NE

TGS pankartı altında katılmaya çağırıyoruz.

Cezaevlerindeki gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını,
Basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskıların sona ermesini,
Gazetecilik faaliyetlerinin ceza yargılaması konusu yapılmamasını,
TCK ve TMK başta olmak üzere tüm yasaların değiştirilmesini,
Halkın gerçekleri öğrenme hakkına saygı duyulmasını,

TALEP EDİYORUZ!

Basın emekçilerinin işten atılmasını,
Sendikal haklardan yoksun bırakılmasını,
Toplu İş Sözleşmesi ve Grev hakkının engellenmesini,
Kıdem tazminatı hakkına göz dikilmesini,

PROTESTO EDİYORUZ!

TÜRKİYE
GAZETECİLER SENDİKASI

TGS Toplanma Yeri : Dolmabahçe – İnönü Stadyumu sahil tarafı
Toplanma Saati : 08.30
Kortejin Hareket Saati : 09.00
Kortejin alana girişi : 11.15